Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Et norsk-svensk elsertifikatmarked : årsrapport for 2017
Ansvar:[prosjektledere: Nikolai Yde Aksnes og Viktor Döhlen]
Forfatter:medarb.: Aksnes, Nikolai Yde / medarb.: Döhlen, Viktor
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:38 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.027"2017"(481+485) / 351.824:620.9"2017"(481+485)
Serie:NVE Rapport ; 2018:53
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Katalogisert delvis etter omslag
Innhold:Sammendrag: Dette er årsrapporten 2017 for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet fra Energimyndigheten og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Vi ønsker her å gi et bilde av de viktigste hendelsene og nøkkeltallene for elsertifikatmarkedet for året som har gått.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_53.pdf