• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Grosetbekken : hydrologisk opservasjonsmateriale for groset forsøksfelt : del II
Ansvar:Ola Gjørsvik
Forfatter:Gjørsvik, Ola
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.06(482.5) G
Utgitt:Oslo : NVE, 1970
Omfang:99 s. - ill.
Klassenummer:628.1
Serie:NVE Rapport ; 1970:2
Emneord:Vannforsyning / Vannbalanse
Geografiske emneord:Grosetbekken
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/1970/rapport1970_02b.pdf