• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Erfaringer fra ekstremværet Ivar, desember 2013
Ansvar:redaktør: Ingvild Vaggen Malvik ; forfatter: Ingvild Vaggen Malvik
Forfatter:Malvik, Ingvild Vaggen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:57 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0956-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.315:551.55(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:9
Emneord:Kraftforsyning / Kraftsystemer / Strømbrudd / Uvær
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten er utarbeidet av NVE ved seksjon for beredskap på grunnlag av faktainnhenting og vurderinger fra KBO-enhetene som ble sterkest berørt av uværet Ivar i desember 2013. Denne rapporten inneholder en sammenstilling av informasjonen fra de aktuelle selskapene, og en vurdering av hva vi har lært av hendelsen. Rapporten avdekker at mange av feilene i strømnettet skyldes trefall over kraftlinjene. Mange kunder ble berørt. Samtidig bekreftes det at selskapene mobiliserte raskt og med mange folk for raskest mulig å gjenopprette strømforsyningen. Det er ikke rapportert om personskader som følge av gjenopprettingsarbeidet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_09.pdf