Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Reserver
  • Fjernlån
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:FoU-programmet "Vassdragsmiljø" : Årsrapport 1999
Ansvar:Gry Berg (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 9
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:69 s. - ill
ISBN/ISSN:82-410-0413-3 / 1501-2832
Klassenummer:719:627.1
Serie:NVE Rapport ; 2000:8
Emneord:Vassdragsmiljø / Naturgrunnlag / Vassdragsforvaltning
Innhold:FoU-programmet "Vassdragsmiljø" startet opp i 1997, og dette er den tredje årsrapporten fra programmet. Programmet fungerer som et ledd i å bedre forvaltningskompetansen innenfor vassdragssektoren, og ikke minst når det gjelder miljøfaglige spørsmål. Rapporten gir et kort sammendrag av prosjekter det er mottatt årsrapporter/sluttrapporter fra.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: