• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser : sluttrapport for FoU-prosjektet 80103
Ansvar:forfattere: Elin Langsholt ... [et al.]
Forfatter:Langsholt, Elin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:27 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1837-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 2019:13
Emneord:Flomvarsling / Hydrologiske modeller / Hydrologiske prognoser / Jordskredvarsling
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Elin Langsholt, Thomas Skaugen, Gusong Ruan, Trine Jahr Hegdal, Jan Magnusson, Kolbjørn
Engeland, Graziella Devoli, Zelalem Mengistu, Heidi Bache Stranden, Péter Borsányi,
Byman Hamududu, Erik Holmqvist

Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra det interne FoU-prosjektet 80103, Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser, som ble gjennomført i perioden 2015 til 2018. Målsettingen med prosjektet var å forbedre våre operasjonelle metoder med hensyn til metodikk og tilgjengelige data, for å forbedre treffsikkerhet og presisjon i våre hydrologiske prognoser
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_13.pdf