• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Reanalysing a glacier mass balance measurement series - Langfjordjøkelen 2008-2018
Ansvar:author: Bjarne Kjøllmoen
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:28 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1957-9 / 1501-2832
Klassenummer:551.324.4"2008-2018"(484.4.-481.5)
Serie:NVE Rapport ; 2019:48
Emneord:Digital terrengmodell / Glasiologi / Homogenisering / Massebalanse / Volumendring
Geografiske emneord:Loppa kommune / Kvænangen kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: The glaciological mass balance series for Langfjordjøkelen covers the period 1989-2018. In this report, a re-analysed time series is presented.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_48.pdf