Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Omgjøring av utbyttebeslutning
Ansvar:Benn Folkvord & Eivind Furuseth
Forfatter:Folkvord, Benn / Furuseth, Eivind
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Skatterett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Omfang:S. 221-222
Serie:Skatterett ; 3-4/2020
Emneord:Lederartikkel / Utbytte
Stikkord:Skatteloven (1999) § 14-2
Innhold:Et spørsmål som lenge har vært uklart, er hvorvidt det er anledning til å omgjøre et generalforsamlingsvedtak om utbytte før utbetaling med skattemessig virkning. Problemstillingen er blitt høyaktuell under koronakrisen ettersom en rekke selskap som har vedtatt utbytte, har akutt behov for likviditet og derfor må omgjøre utbyttebeslutningene.
Del av verk:Skatterett 3-4/2020

Vedlegg:- Juridika
- Idunn