Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Rentebegrensningsreglene i et nøtteskall
Ansvar:Hilde Gamkinn
Forfatter:Gamkinn, Hilde
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Skatterett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Omfang:S. 255-276
Serie:Skatterett ; 3-4/2020
Emneord:Egenkapital / Konsern / Renter
Stikkord:Skatteloven (1999) § 5-1 / Skatteloven (1999) § 5-20 / Skatteloven (1999) § 6-40 / Skatteloven (1999) § 6-41
Innhold:Artikkelen redegjør nærmere for rentebegrensningsreglene. I 2014 fikk Norge begrensning på interne renter mellom nærstående. I 2019 ble regelen utvidet til også å gjelde eksterne renter for selskap i konsern mv. Det ble i tillegg innført unntak for eksterne renter i den egenkapitalbaserte unntaksregelen. Lovparagrafen er uoversiktlig og teknisk krevende å anvende.

Nøkkelord: Rentebegrensningsreglene, nærstående, konsern, egenkapitalbasert unntaksregel
Del av verk:Skatterett 3-4/2020

Vedlegg:- Juridika
- Idunn