Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Frivillighetsvilkåret i skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d – hva innebærer det egentlig å rette «frivillig»?
Ansvar:Ragnhild Berg Nilsen
Forfatter:Nilsen, Ragnhild Berg
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Skatterett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Omfang:S. 277-306
Serie:Skatterett ; 3-4/2020
Emneord:Skatterett
Stikkord:HR-2018-875-A (Knutsen) / Skatteforvaltningsloven (2016) § 14-3 / Skatteforvaltningsloven (2016) § 14-4 / Skatteforvaltningsloven (2016) § 14-6 / Straffeloven (2005) § 378 / Straffeloven (2005) § 379 / Straffeloven (2005) § 380
Innhold:Artikkelens tema er frivillighetsvilkåret for skatteamnesti (frivillig retting) i sktfvl. § 14-4 bokstav d. Hovedproblemstillingen er hvordan frivillighetsvilkåret skal forstås. Sentralt er hvorvidt vilkåret er subjektivt, eller om vurderingen er objektiv eller konkret.

Nøkkelord: frivillig retting skatteamnesti
Del av verk:Skatterett 3-4/2020

Vedlegg:- Juridika
- Idunn