Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Domskommentar HR-2020-2060-A (VS Stein): Pragmatiske svar på rettsteknisk vanskelige justeringsspørsmål
Ansvar:Geir Tollak Bjørndal Norli
Forfatter:Norli, Geir Tollak Bjørndal
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Skatterett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Omfang:S. 328-339
Serie:Skatterett ; 3-4/2020
Emneord:Merverdiavgift
Stikkord:HR-2020-2060-A (VS Stein) / Merverdiavgiftsloven (2009) § 8-1 / Merverdiavgiftsloven (2009) § 9-1 / Merverdiavgiftsloven (2009) § 9-2 / Merverdiavgiftsloven (2009) § 9-3 / Merverdiavgiftsloven (2009) § 9-4
Innhold:Artikkelen omtaler Høyesteretts dom vedrørende justering av merverdiavgift i forbindelse med oppgradering av kommunal infrastruktur. Saken reiste spørsmål om infrastrukturen var overdratt, om etterarbeider utført etter overdragelsestidspunktet inngikk i kapitalvaren, samt hvilken frist som gjelder for å inngå avtale om overføring av justeringsplikt – slik at justering kan unnlates. Selv om forfatteren er enig i domsresultatet, rettes et kritisk blikk mot deler av rettstilstanden på området og rettens argumentasjon.

Nøkkelord: Justering, kapitalvare, infrastruktur
Del av verk:Skatterett 3-4/2020

Vedlegg:- Juridika
- Idunn