Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Kreditorbeslag i «ledig plass» i panteretter?
Ansvar:Hans Fredrik Marthinussen
Forfatter:Marthinussen, Hans Fredrik
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Jussens venner
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2014
Omfang:S. 359-381
Serie:Jussens venner ; 6/2014
Stikkord:Dekningsloven (1984) § 2-2
Innhold:Artikkelen drøfter hvorvidt den plassen som er tilgjengelig innenfor rammen av en panterett, og som pantsetter kan benytte til å sikre ny kreditt, kan beslaglegges av pantsetters kreditorer. Det undersøkes hvorvidt slik ledig plass kan anses som et formuesgode i henhold til hovedregelen om kreditorenes beslagsrett i dekningsloven § 2-2, og om opptrinnsretten er til hinder for et eventuelt beslag. Det konkluderes med at selv om det frem til i dag ikke har vært foretatt slike beslag, er det rettskildemessig grunnlag for at kreditorene kan nyttiggjøre seg ledig plass i panteretter, uten hensyn til om det eksisterer rettigheter på lavere prioriteter.

Del av verk:Jussens venner 6/2014
Vedlegg:- Lovdata Pro
- Juridika
- Idunn