Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Om Høyesteretts metodebruk og retningsvalg i nyere avgjørelser om rettsvern mot kreditorbeslag
Ansvar:Hans Fredrik Marthinussen
Forfatter:Marthinussen, Hans Fredrik
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Jussens venner
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2022
Omfang:S. 112–168
Serie:Jussens venner ; 2/2022
Emneord:Dynamisk tingsrett / Hevd / Juridisk metode / Sameie / Tinglysing / Vitenskapelig publikasjon
Stikkord:HR-1995-94-A (Norblast-dommen) / HR-1997-46-B (Momentum) / HR-1998-17-B (Cruise Charter) / HR-2017-33-A (Forusstranda) / HR-2020-837-A (Bergen Bunkers II) / Panteloven (1980) / Panteloven (1980) § 3-6 / Panteloven (1980) § 4-10 / Panteloven (1980) § 4-4 / Panteloven (1980) § 4-5 / Panteloven (1980) § 5-7 / Panteloven (1980) Kap 4 / Rt-1995-1181 (Norblast-dommen) / Rt-1997-1050 (Momentum) / Rt-1998-268 (Cruise Charter) / Tinglysingsloven (1935) § 20 / Tinglysingsloven (1935) § 21 / Tinglysingsloven (1935) § 23
Innhold:Sammendrag
I løpet av de siste årene er det kommet en rekke nye avgjørelser i Høyesterett om rettsvern mot kreditorbeslag. Blant annet er spørsmål som har vært diskutert i svært lang tid, som spørsmålet om rettsvern for erverv av løsøre er betinget av overlevering og såkalt selvstendig rettsvernshevd, helt eller delvis avgjort av Høyesterett bare i løpet av det siste året. Denne artikkelen redegjør for den nye rettspraksisen på området, og retter særlig oppmerksomheten mot de metodiske aspektene ved disse avgjørelsene og implikasjonene de har for drøftelse av rettsvernsspørsmål i fremtiden.

Nøkkelord: metode, dynamisk tingsrett, rettsvern, factoringpant, rettsvernshevd, rettsvern, kreditorbeslag
Del av verk:Jussens venner 2/2022

Vedlegg:- Replikk i JV 5-6/2022
- Juridika
- Idunn