Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Ekstinksjon av samlivserververs sameierett
Ansvar:Sverre Magnus Bergslid Salvesen
Forfatter:Salvesen, Sverre Magnus Bergslid
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Jussens venner
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2022
Omfang:S. 88–111
Serie:Jussens venner ; 2/2022
Emneord:Sameie / Tinglysing / Vitenskapelig publikasjon
Stikkord:Dekningsloven (1984) § 2-2 / Ekteskapsloven (1991) § 31 / Rt-1975-220 (Husmordommen) / Tinglysingsloven (1935) § 20 / Tinglysingsloven (1935) § 23 / Tinglysingsloven (1935) § 27
Innhold:Sammendrag
I Rt. 1975 s. 220 åpnet Høyesterett for at en hjemmeværende ektefelle kunne få medeiendomsrett i ekteparets felles bolig gjennom innsats i hjemmet. I etterkant av dommen har det vært klart at en ektefelle og samboer kan oppnå sameierettigheter gjennom indirekte bidrag til ervervet, såkalt samlivserverv. I denne artikkelen undersøkes det om og eventuelt hvilket vern samlivserverv har mot henholdsvis godtroende omsetningserververe og kreditorer uten tinglysing.

Nøkkelord: husmorsameie, samlivserverv, tinglysing, kreditorekstinksjon, godtroekstinksjon
Del av verk:Jussens venner 2/2022

Vedlegg:- Juridika
- Idunn