Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Barnevernsaker mot Norge i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)
Ansvar:Ingrid Lauvås
Forfatter:Lauvås, Ingrid
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 4-9
Serie:Eurojuris informerer ; 3/2020
Stikkord:Barnevernloven (1992) § 7-3 / EMK - Artikkel 8 - Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter / HR-2020-661-S / HR-2020-662-S
Innhold:I september 2019 ble Norge felt i EMD i Strand Lobben-saken (37283/13).
Hvordan har det påvirket norsk rettspraksis?

INNLEDNING
I 1996 ble Norge felt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i en
barnevernsak. Barnevernet hadde tvangsadoptert bort et barn, og Norge
ble felt fordi adopsjonen ikke «tok sikte på en gjenforening av mor og barn».

I perioden fra 1996 til 2020 ble det utviklet en praksis i barnevernet og i domstolen hvor man skilte på saker som ble ansett som langtidsplasseringer, og de som ble ansett som korttidsplasseringer. Hvis man mente at barnet skulle bli boende i fosterhjem i lang tid, ble det gitt samvær 3-6 ganger i året. Ved korttidsplasseringer ble det gitt høyere samvær. Det store flertallet av saker ble ansett som langtidsplasseringer. Praksisen har ført til at Norge er blitt felt i EMD gjentatte ganger i 2019 og 2020. Det siste halve året har Norge måttet tenke nytt om kontakten mellom barn og foreldre ved omsorgsplassering.
Del av verk:Eurojuris informerer 3/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2020-662-S
- Rettsinfo.no - HR-2020-661-S
- Rettsinfo.no
- EMD-dommen