Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Prøvetid – hvilke regler gjelder?
Ansvar:Øyvind Baldersheim
Forfatter:Baldersheim, Øyvind
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 4-9
Serie:Eurojuris informerer ; 4/2020
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 15-6 / Skipsarbeidsloven (2013) § 3-2 / Statsansatteloven (2017) § 15
Innhold:Arbeidsgiver står ikke fritt til å si opp den nyansatte verken i eller ved utløpet av prøvetiden.

1. INNLEDNING
Til tross for at koronatrusselen fremdeles henger over oss, kan det hende at bedriften din har behov for nyansettelser. Arbeidsmiljølovens regler om prøvetid gir partene en mulighet til å «teste» arbeidsforholdet i en begrenset periode, før ansettelsen blir permanent. Prøveperioden skal avklare om nyansettelsen tilfredsstiller rimelige krav som er nødvendige for stillingen og er altså et gode for arbeidsgiver. Prøvetid er også arbeidstakers mulighet til å se om vedkommende trives i den nye arbeidssituasjonen, eller om vedkommende ønsker å avslutte arbeidsforholdet og da med en kortere oppsigelsestid.
Som jeg vil komme inn på i denne artikkelen, står ikke arbeidsgiver fritt til å si opp den nyansatte verken i eller ved utløpet av prøvetiden. I denne artikkelen vil jeg se nærmere på de viktigste reglene om prøvetid du som arbeidsgiver eller arbeidstaker må kjenne til.
Del av verk:Eurojuris informerer 4/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no