Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Når begynner de preklusive fristene i sluttoppgjørsbestemmelser å løpe?
Ansvar:Håkon Sannrud
Forfatter:Sannrud, Håkon
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 36-41
Serie:Eurojuris informerer ; 2/2020
Emneord:Entreprenørvirksomhet / Entrepriserett / Kontraktsrett
Stikkord:LB-2018-088592 / NS 8415
Innhold:I 2019 kom det en lagmannsrettsdom som presiserte hva som skal til for at de preklusive fristene faktisk kommer til anvendelse (LB-2018-88592). Dommen har betydning i forholdet mellom byggherre og hovedentreprenør, men kanskje i enda større grad i forholdet mellom hovedentreprenør og underentreprenør. I sistnevnte forhold vil de problemstillingene dommen tar opp, komme på spissen, nemlig at det ikke gjennomføres formell overtakelse eller registreringsforretning.

Dommen gjaldt en tvist mellom NIM Stålbygg AS (NIM) og Veidekke Entreprenør AS (Veidekke) om oppgjøret etter en underentreprise på prosjektet Nydalen T-banestasjon for Oslo Sporveier. Spørsmålet i saken var om NIM hadde levert rettidig sluttoppgjør, og eventuelt konsekvensene av at det ikke var gjort. Denne kontrakten var regulert av NS 8415.

Forholdet mellom NIM og Veidekke ved avslutningen av arbeidene var ganske typisk: Hovedentreprenøren hadde gjennomført overtakelsesbefaring med byggherren, men
tilsvarende formell overtakelsesforretning eller registreringsforretning var ikke gjennomført mellom Veidekke og NIM. Etter noe tid oppstod det uenighet om sluttoppgjøret var sendt rettidig, og eventuelt konsekvensene av at det var sendt for sent.
Del av verk:Eurojuris informerer 2/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no
- Rettsdata - LB-2018-88592
- Lovdata Pro - LB-2018-88592