Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Bruk av faktaundersøkelser ved konflikter på arbeidsplassen
Ansvar:Øystein Sagen
Forfatter:Sagen, Øystein
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 20-27
Serie:Eurojuris informerer ; 4/2020
Emneord:Arbeidsforhold / Konflikthåndtering / Konfliktløsning / Personaladministrasjon
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 2 A-3 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 2-1 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 2-3 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 4-1 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 4-3
Innhold:8 % av ansatte er ofte, eller av og til, involvert i ubehagelige konflikter med både overordnede og arbeidskollegaer.

1. INNLEDNING
En konflikt kan defineres som et motsetningsforhold der partene er mer eller mindre bevisst på at dersom den enes mål innfris, vil den andres måloppnåelse være truet eller hindret (Sørensen og Grimsmo, 2001). Det kan være en motsetning mellom to eller flere parters behov, ønsker eller verdier, eller det kan være en uenighet hvor en eller flere personer blir følelsesmessig involvert.
Uenighet og konflikter er vanlig på alle arbeidsplasser. Når det snakkes om konflikt, gir dette ofte negative assosiasjoner. Så lenge det er faglig uenighet, kan konflikter imidlertid være positive, og når de håndteres riktig, kan slike konflikter føre til problemløsning, utvikling og endring. Konflikter kan dessverre også utvikle seg negativt. De kan bli en stor belastning for de involverte, og gjøre det vanskelig å opprettholde gode relasjoner og godt samarbeid. Dette kan gå sterkt ut over både trivsel og produktivitet.
I Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse måles blant annet omfanget av konflikter på arbeidsplassen. Undersøkelsen ble oppdatert i 2020, og den viser at 8 % av ansatte ofte, eller av og til, er involvert i ubehagelige konflikter med overordnede. Den samme andelen er ofte.
Del av verk:Eurojuris informerer 4/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no