Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Mor og far flytter fra hverandre - hva nå?
Ansvar:Linn-Marie Grymyr Dahl
Forfatter:Dahl, Linn-Marie Grymyr
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 24-31
Serie:Eurojuris informerer ; 3/2020
Emneord:Barn / Foreldreansvar / Samværsrett / Skilsmisse
Stikkord:Barnelova (1981) § 30 / Barnelova (1981) § 31 / Barnelova (1981) § 32 / Barnelova (1981) § 33 / Barnelova (1981) § 48
Innhold:Foreldrene har full avtalefrihet når det gjelder barnets bostedsordning og en eventuell samværsavtale. Det viktigste er at ordningen har barnets interesser og behov som hovedfokus.

Et samlivsbrudd kan være opprivende for alle parter. For barna innebærer det ofte en stor omveltning av de daglige rutinene, og det kan oppleves skremmende å bryte med det vante sikkerhetsnettet som består av to foreldre og et fast hjem. De er ofte også usikre på hva fremtiden vil bringe.

Ved et samlivsbrudd er det flere forhold som foreldrene må bli enige om. Det må blant annet avklares hvem som skal ha foreldreansvar og fast bosted for barnet. Det vil i tillegg være aktuelt å avklare samværsomfanget for samværsforelderen.
Selv om konfliktnivået som regel er høyt i forbindelse med et samlivsbrudd, er det av hensyn til barnet viktig at foreldrene forsøker å bli enige om dette tidligst mulig.
Del av verk:Eurojuris informerer 3/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no