Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Foreldreansvar i praksis
Ansvar:Sigrid Hovland Ytterstad
Forfatter:Ytterstad, Sigrid Hovland
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 42-50
Serie:Eurojuris informerer ; 3/2020
Emneord:Barn / Foreldreansvar
Stikkord:Barnelova (1981) § 47
Innhold:Nye regler gir alle fedre foreldreansvar ved fødsel.

For barn som er født 1. januar 2020 eller senere, har foreldrene felles foreldreansvar fra fødselen. Tidligere var det regelen når foreldrene var gifte eller samboere. Det nye er at foreldreansvaret blir felles også når foreldrene ikke bor sammen. Før 2020 fikk mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke bodde sammen, og foreldrene måtte melde fra dersom de ønsket å ha foreldreansvaret sammen.
Del av verk:Eurojuris informerer 3/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no