Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Hvilke krav stilles til innsigelser mot entreprenørens sluttoppstilling etter Høyesterettsdom HR-2020-228-A?
Ansvar:Marie Liang
Forfatter:Liang, Marie
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 30-35
Serie:Eurojuris informerer ; 2/2020
Emneord:Entreprenørvirksomhet / Entrepriserett / Kontraktsrett
Stikkord:HR-2020-228-A
Innhold:Med innsigelser menes innvendinger byggherren har mot kravene som fremgår av entreprenørens sluttoppstilling. Dette vil gjelde både berettigelsen av kravet og størrelsen på dette.

Den 31. januar 2020 behandlet Høyesterett spørsmålet om hvilke krav som stilles til innsigelser mot entreprenørens sluttoppstilling etter NS-standardene. Spørsmålet har tidligere vært tema i flere i saker for både lagmannsretten og tingretten, uten at dette har gitt en avklaring. Rettsavgjørelsene har vært sprikende både i konklusjon og begrunnelse, og det har ført til diskusjon i bransjen om hva som faktisk må til for at en innsigelse skal være en «gyldig» innsigelse mot sluttoppstillingen.

I denne artikkelen oppsummerer jeg Høyesteretts dom (HR-2020-228-A) og rettstilstanden etter denne. Samtidig gir jeg vår anbefaling av hvordan innsigelser til sluttoppgjøret bør fremmes for å unngå å risikere at de går tapt. Kanskje, og forhåpentligvis, vil denne dommen være så avklarende at det blir færre tvister for domstolen om dette spørsmålet. Dommen er uansett viktig å kjenne til for alle som håndterer sluttoppgjør.

Før jeg gjennomgår hovedtrekkene i HR-2020-228-A, redegjør jeg kort for sluttoppgjørsprosessen i NS-standardene, og da særlig bestemmelsen om at innsigelser skal fremmes innen betalingsfristen for sluttfakturaen.
Del av verk:Eurojuris informerer 2/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no - dom
- Rettsinfo.no