Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:NAVs ansvar når arbeidsgiver ikke utbetaler sykepenger til den ansatte
Ansvar:Anders Gustavsen
Forfatter:Gustavsen, Anders
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 58-62
Serie:Eurojuris informerer ; 4/2020
Emneord:Arbeidsgiveransvar / Arbeidsrett / NAV / Sykepenger
Stikkord:Folketrygdloven (1997) § 21-13 / Folketrygdloven (1997) § 22-13 / Folketrygdloven (1997) § 8-22 / Folketrygdloven (1997) § 8-4 / Folketrygdloven (1997) § 8-7
Innhold:Det er viktig å være klar over at en arbeidsgiver alltid kan nekte å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom han mener at arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene for sykepenger.

1. INNLEDNING
Når en arbeidstaker blir sykemeldt fra sitt arbeidsforhold hos en arbeidsgiver, skal arbeidsgiver utbetale sykepenger de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, også kalt arbeidsgiverperioden. Noen ganger skjer det likevel, av forskjellige grunner, at arbeidsgiver nekter å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. I denne artikkelen ser vi nærmere på spørsmålet: Hvordan skal arbeidstaker, og arbeidsgiver, forholde seg til denne situasjonen?
Del av verk:Eurojuris informerer 4/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no