Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Arkitektfirma idømt erstatningsansvar overfor boligkjøpere
Ansvar:Tor Magne Grønnestad
Forfatter:Grønnestad, Tor Magne
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 42-49
Serie:Eurojuris informerer ; 2/2020
Emneord:Boligrett / Entrepriserett / Erstatningsansvar / Kjøpsrett
Stikkord:HR-2015-537-A (Bori I-dommen) / HR-2017-1834-A (Branncelle-dommen) / HR-2020-312-A / Skadeserstatningsloven (1969) § 2-1
Innhold:Den 7. februar 2020 avsa Høyesterett dom (HR-2020-312-A) om erstatningsansvar overfor tredjepersoner ved brudd på plikter som ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven. Dommen følger opp Rt. 2015 s. 276 («Bori I-dommen», HR-2015-537-A) og HR-2017-1834-A («Branncelle-dommen») og bringer oss ett steg nærmere en avklaring av hvor grensen for erstatningsansvar utenfor kontrakt i disse tilfellene går.

Saken gjaldt krav om erstatning fra fire boligkjøpere mot Solem Arkitektur AS («Solem»), for uaktsomt brudd på pliktene etter plan- og bygningsloven. Solem tegnet boligene og opptrådte som ansvarlig søker i prosjektet. Rollen som ansvarlig prosjekterende var ikke belagt med ansvar. Utbygger og tiltakshaver var Trondheim Panorama AS. Det forelå ikke et kontraktsforhold mellom Solem og boligkjøperne, og saken gjaldt derfor spørsmål om erstatningsansvar utenfor kontrakt. Mer konkret
var spørsmålet om boligkjøperne kunne gjøre krav gjeldende etter arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1.
Del av verk:Eurojuris informerer 2/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2020-312-A
- Rettsinfo.no
- Rettsdata - HR-2020-312-A
- Rettsdata - HR-2017-1834-A
- Rettsdata - HR-2015-537-A
- Lovdata Pro - HR-2020-312-A
- Lovdata Pro - HR-2017-1834-A
- Lovdata Pro - HR-2015-537-A