Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Forsering ved forsinkelser
Ansvar:Bjørnar Solberg Brandtzæg
Forfatter:Brandtzæg, Bjørnar Solberg
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 14-21
Serie:Eurojuris informerer ; 2/2020
Emneord:Entreprenørvirksomhet / Entrepriserett / Forsinkelse / Kontraktsrett
Innhold:Ved prosjektering og gjennomføring av entrepriser vil den utførende part måtte forholde seg til tidsfrister. Slike frister er nødvendige for å opprettholde fremdrift, og for at byggherren skal kunne forholde seg til et sluttidspunkt for prosjektet. Tidspunktet vil, avhengig av hva slags type prosjekt som utføres, ha stor betydning for de involverte partene.

Et prosjekt om opparbeiding, utbedring eller oppgradering av infrastruktur vil være avhengig av effektiv fremdrift for å sikre samfunnsøkonomisk rasjonalitet. Et byggeprosjekt om oppføring av leiligheter vil kun være økonomisk rasjonelt dersom byggherrens økonomi ikke er bundet opp i et prosjekt for lenge av gangen, og man får realisert verdien av prosjektet ved salg av leilighetene ved sluttførelse.

Når et prosjekt ikke opprettholder planlagt fremdrift, medfører dette en forsinkelse. Årsaken til forsinkelsen vil være bestemmende for hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å unngå ytterligere forsinkelser og sikre ferdigstillelse til planlagt tid. Et slikt virkemiddel vil være forsering.

ARTIKKELENS TEMA:
En forsering er et virkemiddel hvor entreprenøren øker ressursbruken på prosjektet i form av mer mannskap, økte leveranser, pålagt overtid m.m. for å gjennomføre det planlagte arbeidet på kortere tid. På denne måten kan man unngå at prosjektet blir forsinket, eller sørge for at forsinkelsen blir mindre omfattende. Dette kan
gjøre at man unngår krav på betaling av dagmulkt, eller at forsinkelsen manifesterer seg videre i produksjonsrekken og påvirker tilstøtende eller fremtidige prosjekter.
Del av verk:Eurojuris informerer 2/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no