Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Samtaleprosess – fremtidens måte å finne løsninger innenfor barnevernfeltet?
Ansvar:Roar Vegsund
Forfatter:Vegsund, Roar
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 10-17
Serie:Eurojuris informerer ; 3/2020
Emneord:Barnevern / Mekling
Stikkord:Barnevernloven (1992) § 7-25
Innhold:Meklingsinstituttet har en lang tradisjon innenfor barnelovsaker. Forunderlig nok har
det ikke vært en tilsvarende tradisjon ved behandling av barnevernsaker.

Norsk barnevern har vært under lupen både nasjonalt og internasjonalt de siste årene. Dette har ført til en stor debatt om Norges praksis i barnevernsaker er i samsvar med internasjonale forpliktelser. Særlig er det blitt viet mye oppmerksomhet til spørsmålet om det er tatt tilstrekkelig hensyn til gjenforeningsperspektivet.

Den tradisjonelle måten å behandle barnevernsaker på, er at det fremmes sak for fylkesnemnda til ordinær behandling, og at det svært ofte skjer en overprøving i domstolsapparatet. Parallelt med dette har det vært gjennomført et svært spennende prøveprosjekt de siste fem årene i Norge.

Fem ulike fylkesnemnder, spredt over hele landet, har fungert i et prøveprosjekt hvor det er åpnet for behandling av alvorlige barnevernsaker ved en alternativ prosessform: samtaleprosess.
Del av verk:Eurojuris informerer 3/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no