Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Hvordan håndtere vanskelige personalsaker?
Ansvar:Maria-Louise Hallandvik Hennig-Olsen
Forfatter:Hennig-Olsen, Maria-Louise Hallandvik
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 10-19
Serie:Eurojuris informerer ; 4/2020
Emneord:Arbeidsforhold / Arbeidsmiljø / Konflikthåndtering / Konfliktløsning / Personaladministrasjon
Innhold:Konflikter i seg selv vil være naturlig på en arbeidsplass, men dersom de ikke håndteres riktig, kan de vokse til et mer omfattende problem som vil prege hele arbeidsmiljøet.

1. INNLEDNING
Vanskelige personalsaker kan dreie seg om så mangt. Det kan være konflikter mellom ansatte, konflikter mellom ansatte og ledelsen, misnøye på grunn av ansattes oppførsel eller holdninger, sykdom hos den ansatte osv.
Som arbeidsgiver ønsker man at alle ansettelsesforhold skal forløpe knirkefritt, men realiteten er at de fleste arbeidsgivere med stor sannsynlighet vil bli involvert i personalsaker. Konflikter i seg selv vil være naturlig på en arbeidsplass, men dersom de ikke håndteres riktig, kan det vokse seg til et større problem som igjen kan påvirke arbeidsmiljøet, medføre sykemeldinger, at ansatte slutter osv.
Denne artikkelen tar sikte på å gi arbeidsgivere en gjennomgang av hva de bør ha særlig fokus på for å minimere og forhindre de vanskelige personalsakene, og hva de kan gjøre dersom vanskelige saker oppstår. Artikkelen tar for seg enkelte fallgruver arbeidsgivere bør være klar over, fra arbeidsforholdets start til avslutning.
Artikkelens hovedvekt vil ligge på arbeidstakere som er fast ansatte, og forhold på arbeidstakers side.
Del av verk:Eurojuris informerer 4/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no