Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Forvaltning av barns formue – et innblikk i vergemålsretten
Ansvar:Marie Solvoll Lyby
Forfatter:Lyby, Marie Solvoll
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 32-37
Serie:Eurojuris informerer ; 3/2020
Emneord:Barn / Formue / Vergemål
Stikkord:Vergemålsloven (2010)
Innhold:Denne artikkelen tar for seg forvaltning av midler på mindreåriges vegne etter vergemålsloven.

TEMA FOR ARTIKKELEN
Denne artikkelen tar for seg forvaltning av midler på mindreåriges vegne etter vergemålsloven. Artikkelen går gjennom vergemålslovens hovedregel om forvaltning av midler. Den sier noe om hva forvaltning hos Fylkesmannen innebærer, og tar opp hvordan foreldre, besteforeldre og andre givere eller testatorer kan bestemme at barnets formue skal unntas fra forvaltning av staten.

Problemstillingen som er skildret innledningsvis, er ikke ukjent for mange foreldre. Det er ikke nødvendigvis en dårlig løsning for barnet at midlene forvaltes av Fylkesmannen, men det er mange foreldre, besteforeldre og annen familie som ønsker å være kjent med reglene om forvaltning og hvilke unntak som finnes, slik at de kan være med å påvirke hvordan barnets formue kan investeres og forvaltes.
Del av verk:Eurojuris informerer 3/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no