Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Omsorgsunndragelse kan være ulovlig uten å være straffbart
Ansvar:Peter Engebjerg
Forfatter:Engebjerg, Peter
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 18-23
Serie:Eurojuris informerer ; 3/2020
Emneord:Omsorgsunndragelse
Stikkord:HR-2020-1682-A / Straffeloven (2005) § 261
Innhold:Høyesterett frikjente advokaten for medvirkning til overtredelse av straffeloven § 261.

Høyesterett avsa den 27. august i år - HR-2020-1682-A en dom som har fått en viss oppmerksomhet, og den ble behørig omtalt i Romsdals Budstikke, blant annet ved intervju med statsadvokaten som førte saken for Høyesterett.

I denne saken var en advokat tiltalt for medvirkning til omsorgsunndragelse, jf. straffeloven § 261. Bestemmelsen lyder slik:
«Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en mindreårig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den mindreårige boende fast hos seg,………….., straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.»
Del av verk:Eurojuris informerer 3/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2020-1682-A
- Rettsinfo.no