Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:HR-2020-2109-A: Har innleide arbeidstakere rett til tilsvarende bonus som fast ansatte i innleievirksomheten?
Ansvar:Karianne Rettedal
Forfatter:Rettedal, Karianne
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 44-49
Serie:Eurojuris informerer ; 4/2020
Emneord:Arbeidsrett / Arbeidstakere / Likebehandling / Likestilling
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 14-12 / HR-2020-2109-A (Semco)
Innhold:Spørsmålet i den aktuelle saken var om bonus basert på selskapets resultat inngår i lønnsbegrepet i likebehandlingsregelen i aml. § 14-12 a.

1. SAKENS BAKGRUNN
Bemanningsforetaket Semco Maritime AS foresto utleie av to dekksoperatører til operatørselskapet BP, senere AkerBp fra henholdsvis 2006 og 2013. De utleide arbeidstakerne hadde i hele innleieperioden utført tilsvarende arbeidsoppgaver som fast ansatte, underlagt AkerBps ledelse og instruksjon.
Semco Maritime AS var bundet av samme tariffavtale som AkerBP, og begge hadde tilsvarende grunnlønn som fast ansatte. De fikk imidlertid ikke delta i selskapets bonusordning fordi de ikke var ansatt i AkerBP.
Vikarbyrådirektivet og arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-12 a kommer til anvendelse på utleide arbeidstakere fra bemanningsforetak. Entrepriseavtaler og utleie etter aml. § 14-13, samt midlertidige ansettelser vil falle utenfor. Trepartskonstellasjonen er en forutsetning for rett til likebehandling.
Spørsmålet i den aktuelle saken var om bonus basert på selskapets resultat inngår i lønnsbegrepet i likebehandlingsregelen i aml. § 14-12 a. Bonusordningen hadde som formål å «belønne ansatte for prestasjon som bidrar til selskapets resultat».
Del av verk:Eurojuris informerer 4/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no