Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Intervenering : Slik overtar du kontraktsarbeidet på riktig måte
Ansvar:Aki Johannes Viitala og Helene Kristiansen
Forfatter:Viitala, Aki Johannes / Kristiansen, Helene
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Omfang:S. 22-29
Serie:Eurojuris informerer ; 2/2020
Emneord:Entreprenørvirksomhet / Entrepriserett / Kontraktsrett / Totalentreprise
Innhold:Ved siden av tvister om vederlag er tvistetemaet innen entrepriser ofte manglende fremdrift hos totalunderentreprenør («TUE»). Totalentreprenøren («TE») har i disse situasjonene gjerne forgjeves forsøkt å få TUE til å ta igjen forsinkelsen. Neste steg kan i slike tilfeller være intervenering, det vil si å ta over kontraktsarbeidet.

Intervenering forutsetter at TUEs fremdrift faktisk avviker vesentlig, eller at det er klart at fremdriften vil avvike vesentlig, fra fremdriftsplanen.

Feilen mange gjør, er å la tidspresset trumfe etterlevelse av de kompliserte reglene i kontrakten. En vanlig fallgruve er å ta over arbeidet uten tilstrekkelig varsling. Tidspresset kan også medføre at TE hopper bukk over vurderingen av om TUE er, eller klart vil bli, forsinket vurdert opp mot fremdriftsplanen.
Artikkelforfatterne har nylig bistått i en entreprisetvist hvor intervenering var ett av hovedpunktene under rettssaken. I denne artikkelen skal vi kaste nærmere lys over noen av de vanligste fallgruvene ved intervenering.
Del av verk:Eurojuris informerer 2/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no