Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter : formuerettens grunnbegreper belyst gjennom valgte fragment
Ansvar:Jo Ørjasæter
Forfatter:Ørjasæter, Jo
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Sjørettsfondet, 2015
Omfang:141 s.
Serie:Marius ; 448
Emneord:Condictio indebiti / Formuerett / Obligasjonsrett / Rettsfilosofi / Tingsrett
Stikkord:Avtaleloven (1918) § 36 / Dekningsloven (1984) § 2-2 / Foreldelsesloven (1979) § 1 / Rt-1955-872
Note:Opprinnelig avgitt som avhandling / masteroppgave 2013.
Vedlegg:- Hos utgiver - avhandlingen