Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Koassurandørenes følgeplikt : Koassurandørenes plikt til å følge hovedassurandørens erstatningsoppgjør i direkte forsikring
Ansvar:Mina Walen Simensen
Forfatter:Simensen, Mina Walen
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Sjørettsfondet, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 2024
Omfang:92 sider
ISBN/ISSN:0332-7868
Serie:Marius ; 577
Emneord:Avtaler / Erstatningsrett / Forsikringsrett
Stikkord:ND-1914-285 (Ipu) / ND-1916-305 (Nervion) / ND-1934-58 (Sarita) / Nordisk sjøforsikringsplan (2013) versjon 2023 § 9-9 / Nordisk sjøforsikringsplan (2013) versjon 2023 Kap. 9 / Norsk Sjøforsikringsplan (1964) / Rt-1927-617 / Rt-1928-514 (Fagerheim) / U.1996.906 / U.1999.428
Note:Forsidefoto: UiO/NIFS.
Dommene som har tre eller flere sidehenvisninger er blitt satt opp som emneord så de er søkbare.
Innhold:Innledning
Temaets bakgrunn og aktualitet
Emnet for avhandlingen er koassurandørenes følgeplikt. Uttrykket koassuranse brukes der flere assurandører går sammen om å dekke en risiko gjennom direkte forsikring. «Følgeplikt» er et samlebegrep for når koassurandørene blir bundet av hovedassurandørens erstatningsoppgjør med sikrede.
Klausuler om følgeplikt i koassuranse har vært benyttet i norsk rett i over 100 år.
Tradisjonelt har klausulene blitt anvendt i forbindelse med kaskoforsikring av havgående fartøy. Som vi skal se, var vilkårene for følgeplikt nokså velutviklet allerede i mellomkrigstidens rettspraksis og litteratur. Deler av denne rettspraksisen ble senere «kodifisert» i Norsk Sjøforsikringsplan av 1964 (NSPL). Av motivene til NSPL fulgte det at det før 1964 var tvilsomt i hvor stor utstrekning hovedassurandøren hadde rett til å binde koassurandørene.

Vedlegg:- Hos utgiver - avhandlingen
- Hos utgiver