Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:«Jura novit curia» i norsk voldgift : En studie av nordisk rett og «best practise»
Ansvar:Fredrik Nikolai Aarnes
Forfatter:Aarnes, Fredrik Nikolai
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Sjørettsfondet, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 2024
Omfang:98 sider
ISBN/ISSN:0332-7868
Serie:Marius ; 575
Emneord:Voldgift
Stikkord:HR-2005-1893-A / HR-2008-1031-A / HR-2013-1663-U / HR-2017-1932-A / HR-2023-573-A / Rt-2005-1590 / Rt-2008-833 / Rt-2013-1079
Note:Forsidefoto: UiO/NIFS.
Dommene som har tre eller flere sidehenvisninger er blitt satt opp som emneord så de er søkbare.
Levert som avhandling 2023 ved Universitetet i Oslo.
Innhold:Innledning
For å illustrere problemstillingen som er gjenstand for drøftelse i dette arbeidet, kan man forestille seg følgende situasjon: Etter avsluttet hovedforhandling blir voldgiftsretten oppmerksom på at et hittil ikke-behandlet rettsgrunnlag vil kunne få avgjørende betydning for utfallet i saken. Verken partene eller voldgiftsretten har påberopt eller omtalt rettsgrunnlaget under hovedforhandlingen eller for øvrig. Etter voldgiftsrettens oppfatning er de faktiske forholdene i saken tilstrekkelig belyst, slik at det nye rettsgrunnlaget i utgangspunktet kan anvendes. Voldgiftsretten drøfter internt om det er nødvendig å reassumere saken for å innhente partenes synspunkter på rettsanvendelsen, men blir enige om at et slikt steg vil medføre en unødvendig forsinkelse eller fordyrelse av saken. Hvilke rettsgrunnlag avgjørelsen skal baseres på, må være opp til retten å bestemme. Voldgiftsretten avsier følgelig dom, der resultatet forankres i det nye grunnlaget.

Vedlegg:- Hos utgiver - avhandlingen
- Hos utgiver