Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Om utvinningstillatelsen som dekningsobjekt : problemstillinger knyttet til rettighetshavers betalingsproblemer
Ansvar:Andreas Bjørklund
Forfatter:Bjørklund, Andreas
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Sjørettsfondet, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 2018
Omfang:140 s.
Serie:Marius ; 492
Emneord:Betalingsbetingelser / Kontinentalsokkelen
Stikkord:Dekningsloven (1984) § 2-2 / Dekningsloven (1984) kap 4 / Dekningsloven (1984) kap 7 / Petroleumsloven (1996) § 10-12 / Petroleumsloven (1996) § 10-13 / Petroleumsloven (1996) § 6-2 / Petroleumsloven (1996) § 6-4
Note:Opprinnelig avgitt som avhandling 2016.

Vedlegg:- Hos utgiver- avhandlingen