Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Høyesterett om VGs bruk av fotografier i Rogstad-saken
Ansvar:Muniba Ahmad
Forfatter:Ahmad, Muniba
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:EuroRett
Utgitt:Oslo : Lovdata, 2022
Omfang:S. 3-5
Serie:EuroRett ; 10/2022
Emneord:Aviser / Fotografier / Høyesterettsdom / Medier / Opphavsrett / Vederlag / Ytringsfrihet
Stikkord:Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk (1886) Artikkel 7 / Domstolloven (1915) / EMK - Artikkel 10 - Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter / EØS-loven (1992) / HR-2022-1113-A / Åndsverkloven (2018) § 2 / Åndsverkloven (2018) § 23 / Åndsverkloven (2018) § 29 / Åndsverkloven (2018) § 29 / Åndsverkloven (2018) § 36 / Åndsverkloven (2018) § 36 / Åndsverkloven (2018) Kap 2
Innhold:Høyesterett avsa 2. juni 2022 dom i sak HR-2022-1113-A. Saken gjelder avisen Verdens Gangs bruk av fotografier hentet fra internett uten samtykke fra rettighetshaverne og gjengitt i artikler om et advokatfirma. Spørsmålet er om åndsverkloven § 29 om sitatrett eller § 36 andre ledd om gjengivelse av fotografier i tilknytning til dagshendinger får anvendelse på gjengivelsen av fotografiene, eller om VG var avskåret fra å bruke fotografiene uten samtykke.
Del av verk:EuroRett 10/2022

Vedlegg:- Lovdata Pro
- HR-2022-1113-A