Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Forbrukeravtaledirektivet og effektivitetsprinsippet
Ansvar:Chris André Jørgensen
Forfatter:Jørgensen, Chris André
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:EuroRett
Utgitt:Oslo : Lovdata, 2022
Omfang:S. 5-7
Serie:EuroRett ; 10/2022
Emneord:Forbrukervern / Gjeld / Lån / Prosessrett
Stikkord:Avtaleloven (1918) § 36 / Avtaleloven (1918) § 37 / C-600/19 / C-693/19 og C-831/19 Forente saker / C-725/19 / C-869/19 (Forbrukeravtaler) / Markedsføringsloven (2009) / Urimelige avtalevilkårsdirektivet 93/13/EØF
Geografiske emneord:Italia / Romania / Spania
Innhold:EU-domstolen i storkammer avsa 17. mai 2022 fortolkningsdommer i sakene C-600/19, forente saker C-693/19 og C-831/19, og sakene C-725/19 og C-869/19. Sakene gjelder forholdet mellom nasjonale prosessregler og kravet om en effektiv håndhevelse av forbrukeravtaledirektivets vern mot urimelige avtalevilkår.
Del av verk:EuroRett 10/2022

Vedlegg:- Lovdata Pro - C-869/19
- Lovdata Pro - C-725/19
- Lovdata Pro - C-693/19 og C-831/19
- Lovdata Pro - C-600/19
- Lovdata Pro