Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Lovvalg for delvis tingsrettslig kontrakt
Ansvar:Martin Emil Aasen Jonassen
Forfatter:Jonassen, Martin Emil Aasen
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:EuroRett
Utgitt:Oslo : Lovdata, 2022
Omfang:S. 2-3
Serie:EuroRett ; 4/2022
Emneord:Kontraktsrett / Lovvalg / Tingsrett
Stikkord:C-595/20 / EØS-loven (1992)
Geografiske emneord:Østerrike
Innhold:EU-domstolen avsa 10. februar 2022 fortolkningsdom i sak C-595/20. Saken gjelder lovvalg for en kjøpekontrakt som også har tingsrettslige elementer.

Sakens bakgrunn
Forbrukeren UE bor i Østerrike. Mellom januar 2012 og juni 2014 inngikk han en rekke kontrakter med det sveitsiske selskapet ShareWood.
Del av verk:EuroRett 4/2022

Vedlegg:- Lovdata Pro - C-595/20
- Lovdata Pro