Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Rentebegrensningsregler i strid med EØS-avtalen?
Ansvar:Chris André Jørgensen
Forfatter:Jørgensen, Chris André
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:EuroRett
Utgitt:Oslo : Lovdata, 2022
Omfang:S. 1-3
Serie:EuroRett ; 10/2022
Emneord:EØS / Renter / Skattefradrag / Skatterett
Stikkord:E-3/21 / EØS-avtalen Artikkel 31 / EØS-avtalen Artikkel 34 / Skatteloven (1999) § 10-2 / Skatteloven (1999) § 10-3 / Skatteloven (1999) § 10-4 / Skatteloven (1999) § 6-41
Innhold:EFTA-domstolen avga 1. juni 2022 rådgivende uttalelse i sak E-3/21. Saken gjelder forholdet mellom etableringsretten og samspillet mellom konsernbidrags- og rentebegrensningsregler i norsk skatterett.
Del av verk:EuroRett 10/2022

Vedlegg:- Lovdata Pro - E-3/21
- Lovdata Pro