Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Varemerke tildekket med tusj
Ansvar:Sigve Berg Tronsmoen
Forfatter:Tronsmoen, Sigve Berg
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:EuroRett
Utgitt:Oslo : Lovdata, 2020
Omfang:S. 6
Serie:EuroRett ; 13/2020
Emneord:Varemerker
Stikkord:Direktiv 2008/95/EF - Varemerkedirektivet 2008 / HR-2020-1142-A (Apple) / Varemerkeforskriften (2010) / Varemerkeloven (2010) § 4
Innhold:Høyesterett avsa 2. juni 2020 dom i sak HR-2020-1142-A om varemerkekrenkelse.
Del av verk:EuroRett 13/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2020-1142-A
- Lovdata Pro