Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Arbeidserfaring i flere stater og fri bevegelighet
Ansvar:Chris André Jørgensen
Forfatter:Jørgensen, Chris André
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:EuroRett
Utgitt:Oslo : Lovdata, 2022
Omfang:S. 7-8
Serie:EuroRett ; 10/2022
Emneord:Ansiennitet / Arbeidsrett / Arbeidstakere / Fri bevegelighet for arbeidstakere
Stikkord:C-86/21 / EØS-arbeidstakarlova (2012) / EØS-avtalen Artikkel 28 / Forordning (EU) nr. 492/2011 - om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen (kodifisering)
Geografiske emneord:Spania
Innhold:EU-domstolen avsa 28. april 2022 fortolkningsdom i sak C-86/21. Saken gjelder betydningen av å anerkjenne arbeidserfaring fra andre medlemsstater der arbeidserfaringen utløser fordeler etter nasjonal rett.
Del av verk:EuroRett 10/2022

Vedlegg:- Lovdata Pro - C-86/21
- Lovdata Pro