Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:EU judgments relating to company law
Ansvar:Karsten Engsig Sørensen
Forfatter:Engsig Sørensen, Karsten
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nordisk tidsskrift for Selskabsret
Utgitt:København : DJØF Forlag, 2023
Omfang:S. 70–77
Serie:Nordisk tidsskrift for Selskabsret ; 1/2023
Stikkord:C-302/20 (Mr A) / C-352/20 (HOLD Alapkezelö Befaktetéso Alapkezelö Zrt.) / C-37/20 og C-601/20 - Forente saker / C-410/20 (Banco Santander SA) / C-498/20 (ZK) / C-677/20
Del av verk:Nordisk tidsskrift for selskabsret 1/2023

Vedlegg:- Rettsdata
- Hos utgiver