NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 001
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 001
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1953
Serie:NGI Publikasjon ; 1
Innhold:Norges geotekniske institutt / O. Folkestad, L. Bjerrum.

Geotekniske betraktninger over jords anvendelse som byggemateriale / O. Eide, L. Bjerrum

(With summaries in English)