NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 073
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 073
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1968
Serie:NGI Publikasjon ; 73
Note:

Innhold:Secondary settlements of structures subjected to large variations in live load / L. Bjerrum.

An inspection vane / A. Andresen and S. Sollie.

Fundamentering på grus- og steinfyllinger / B. Kjærnsli