NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 122
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 122
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1978
ISBN/ISSN:0078-1193
Serie:NGI Publikasjon ; 122
Note:Innhold:Beretning over Norges geotekniske institutts virksomhet fra 1. januar 1976 til 31. desember 1977 : Oversikt over NGIs virksomhet i 1976-77 / K. Høeg

25 år med fyllingsdammer / B. Kjærnsli

Fundamentering av plattformer i Nordsjøen / O. Eide

Dyputgravinger og fundamentering i bløt leire - en utfordrmg til geoteknikere / G. Aas og O. Eide

Grunnundersøkelser og laboratorieundersøkelser gjennom 25 år / A. Andresen og T. Berre

Skred og skredfare / F. Jørstad og K. Lied

Undersjøisk tunnel Rafnes-Herøya / R. Lien og K. Garshol

Måleteknisk instrumentering i marken / E. DiBiagio

Administrasjon, økonomi og opplysningsvirksomhet / F. Jørstad