NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 141
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 141
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1982
ISBN/ISSN:0078-1193
Serie:NGI Publikasjon ; 141
Note:Et utvalg artikler om NGI-prosjekter.
Alle artiklene har tidligere vært publisert i tidsskriftet BYGG

Innhold:Et utvalg artikler om NGI-prosjekter:
Asfalttetning i fyllingsdammer på fremmarsj
Where has all the judgment gone?
Preparering av kjernefundament ved fyllingsdammer
Nye boligfelt ofte skredutsatt
Betongplattformene i Nordsjøen sikkert fundamentert
«Kalkpeler» stabiliserte rasområdet i Fredrikstad
Store setninger av tunge bygg på sand
Mye is i Svalbards byggegrunn
Kjemisk stabilisering av leire
Prøvevoll mot snøskred bygget i Stryn
Cellespuntkaier er kommet for å bli
Program for beregning av pelefundamenterte konstruksjoner
Fundamenters bæreevne på leire reduseres ved syklisk belastning
Skred i Norskerenna ikke utelukket