NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 037
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 037
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1960
Serie:NGI Publikasjon ; 37
Note:Innhold:Physio-chemical properties of soils: soil water systems / I. Th. Rosenqvist.

Hydrogen(protium)-deuterium exchange in clays / J. Moum and I. Th. Rosenqvist.

Sulphate attack on concrete in the Oslo region / J. Moum and I. Th. Rosenqvist