NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 012
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 012
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1956
Serie:NGI Publikasjon ; 12
Note:

Innhold:Grunnforhold og fundamenteringsmuligheter i Østlandets leirer / L. Bjerrum

Fundamentering av oljetank i Drammen / O. Kummeneje

Om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse av stålpeler / I.Th. Rosenqvist

Grunnundersøkelser for Horten kaianlegg / H. A. Sevaldson

(With summaries in English)