NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 147
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 147
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1983
ISBN/ISSN:0078-1193
Serie:NGI Publikasjon ; 147
Note:Bidrag til Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen 1981 og 1982Innhold:P. M. Johansen: Tetning ved injeksjon

G. Vik: Lekkasje fra luftputekamre

F. Løset: Ingeniørgeologiske erfaringer fra kloakktunnelen Lysaker - Slemmestad

K. Karlsrud: Drenasje og setningsproblemer i forbindelse med fjelltunneler i Oslo-området

O. Eide: Drenering og markforsterkning ved installerte vertikaldren

P. M. Johansen: Stabilitet av damfundament, Førrevassdammen

O. Gregersen: Fundamentering på Svalbard: Arbeider utført av NTNFs Utvalg for permafrost