NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 105
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 105
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1974
ISBN/ISSN:82-546-0033-3
Serie:NGI Publikasjon ; 105
Note:Særtrykk av:
Bergmekanikk 1973, Trondheim 1974, s. 19.1-19.38.
Engineering geology, vol. 7, 1973, s. 287-332


Innhold:A review of the shear strength of filled discontinuities in rock / N. Barton

Review of a new shear strength criterion for rock joints / N. Barton