NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 081
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 081
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1968
Serie:NGI Publikasjon ; 81
Note:

Innhold:Slides in subaqueous slopes in loose sand and silt / A. Andresen and L. Bjerrum.

Kriechen von Böschungen in vorbelasteten Tonen / L. Bjerrum.

Tilsynelatende overkonsolideringseffekt og sekundære setninger i normalkonsoliderte marine leirer / I. Foss.

Stabilization of Undisturbed Quick Clay by Salt Wells / J. Moum, O.I. Sopp, T. Løken.