NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 032
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 032
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1960
Serie:NGI Publikasjon ; 32
Note:Innhold:The principle of effective stress / A. W. Bishop.

Norska erfarenheter av stålpålar till berg / L. Bjerrum.

Montmorillonitt fra Skyvedalen i Hemsedal / I. Th. Rosenqvist.

(With summaries in English)